دیالوگ های سریال مختارنامه. قسمت سوم

»
متن کامل دیالوگ های قسمت سوم (نیش عقرب )

مجموعه تلویزیونی مختارنامه به کارگردانی داوود میراقری

* توضیح : شماره سکانس ها دقیق نیست. صرفا برای خوانایی بیشتر اضافه شده

قسمت سوم : نیش عقرب

بازیگران به ترتیب ایفای نقش

فریبرز عرب نیا: مختار

مهدی فخیم زاده: عمر بن سعد ابی وقاص

احمد ایراندوست : هارون پسر منصور نعلبند

ماهچهره خلیلی : جاریه

نسرین مقانلو: ناریه

اکبر زنجانپور: سعید بن مسعود ثقفی

ویشکا آسایش : جعده

رضا رویگری: کیان

حسین محب اهری : ابوبصیر (عرب حزرمی)

حسن پورشیرازی: بهرام رنگرز

گوهر خیراندیش: حنانه

صدای راوی : پرویز بهرام

متن کامل دیالوگ های سریال مختارنامه - قسمت اول

متن کامل دیالوگ های سریال مختارنامه - قسمت دوم


This Template Pablished By TEMPlATE-WEBLOG